Bezpečné branky 2016

16. 02. 2016/ Plzeň­ský kraj vyhlá­sil výzvu k podání žádostí do pro­gramu Bez­pečné branky 2016.

Cílem pro­gramu je zvý­šit bez­peč­nost dětí na fot­ba­lo­vých hřiš­tích a ostat­ních spor­to­viš­tích v Plzeň­ském kraji insta­lací bez­peč­ných branek.

Ter­mín pří­jmu žádostí: 4.2.2016 — 22.2.2016

 

 

 

Komentáře nejsou povoleny.