Infrastruktura / Naše vize

Infrastrukturní projekty
usnadňují člověku život, modernizují obec nebo městské sídlo, vytvářejí pracovní místa a napomáhají ke ztotožnění obyvatel s místem, kde bydlí.

Občanská infrastruktura
(náves anebo náměstí, mateřská škola …)
Má zvláštní význam. Náves a náměstí jsou vždy středem určujícím charakter sídla. A vybudovat je tak, aby odpovídaly vzpomínkám i představám obyvatel, není jednoduché. Estetické hledisko je však v tomto případě rozhodující.

Naproti tomu mateřská škola musí prioritně splňovat hygienické požadavky. Nejvýznamnější je zde ekonomické hledisko, vyjádřené v návrhu počtem dětí ve třídě.

Výrobní infrastruktura
(pozemky k podnikání, haly …)
Je nutná pro tvorbu pracovních míst. Stavbě pro výrobu předchází samozřejmě nápad, podnikatelský plán a spousta přípravných činností. Vznik výroby však není vůbec možný bez prostor k podnikání, bez pozemků, schválených v územním plánu pro danou výrobní činnost a bez souhlasu okolí.

Technická infrastruktura
(komunikace, veřejná kanalizace …)
Je občany přijímána kladně. Ale bez obyvatel, schopných platit vodné a stočné, není možné stokovou síť provozovat beze ztrát. Infrastrukturní projekty spolu očividně navzájem souvisejí.

Kterým projektem začít?
Je mnoho názorů a určitě několik cest, které vedou k cíli – aktivní a prosperující obci. O tom svědčí zkušenosti starostů obcí, kterým se podařilo tohoto cíle dosáhnout.