Infrastruktura / O projektu

Dlouhodobé cíle
naší práce v projektu INFRASTRUKTURA jsou naplánované, projednané a vybudované návsi, výrobny, vodovody a další stavební záměry tak, aby buď vůbec nezadlužily obec, nebo aby rozpočet byl zatížen ekonomicky únosným způsobem.

Vybudovaná infrastruktura
v případě návsi nebo náměstí musí splňovat potřeby obyvatel, estetické požadavky i požadavky dotčených správních orgánů.
Jaké zadání tedy předložit architektovi – stromy, parkové osvětlení, dlažba, sochy a prostor pro venkovní posezení před kavárnou či hospůdkou?
Vydlážděná plocha bez zeleně bude odrazovat od delšího pobytu na náměstí, ale prostor nebude „dýchat“. Kašna je příjemný doplněk náměstí, vyžaduje však údržbu. Lavičky na náměstí, určené ke krátkému odpočinku, zase umožňují, aby lavičku někdo obsadil a „zabydlel“.

Je to jen na Vás a Vašich občanech.

Financování infrastruktury
Po zkušenostech s financováním infrastrukturních projektů z obecních rozpočtů se jeví jako nejvýhodnější vybudovat základní občanskou infrastrukturu a následně připravit výrobní infrastrukturu. Podpora výrobní infrastruktury přinese potřebné finanční prostředky do obecního rozpočtu, které bude následně možné použít na spolufinancování technické infrastruktury (kanalizace, veřejné osvětlení, plynovod, výtopna apod.). Ve všech případech se vyplatí využít dotace.

Budeme rádi, když budete našimi zákazníky a my se tak staneme Vašimi partnery při rozvoji obce anebo města.