Infrastruktura / Služby

Projekt zmíněné návsi vyžaduje komunikaci s obyvateli a vytvoření takové projektové studie, která bude pro obyvatele přijatelná a kde velká většina obyvatel uvidí místo, které se stane středem města nebo obce. Místem, kde občané budou říkat: „Tak tohle je moje město (vesnice)“. Kde budou pociťovat, že oni jsou město a město jsou oni.

A pokud obyvatelé místo, kde bydlí, přijímají za své, jsou hrdými občany a mají sílu své sídlo spoluvytvářet, přemýšlet o něm, rozhodovat a naplno využít jeho možností.

Pomůžeme
Vám při budování Vašeho infrastrukturního projektu s plánováním, komunikací, marketingem, projektovou dokumentací, uvedením do provozu i financováním.

Nabízíme
bohaté zkušenosti v infrastrukturních projektech a dobré, plně srovnatelné ceny, které Vám umožní věnovat se správě obce a řídit činnosti jejího rozvoje naším prostřednictvím.

Umíme
Váš projekt realizovat a uvést do provozu, aby příjmy z něj doplňovaly obecní rozpočet.

Aktivity společnosti X Terra Group
spočívají na čtyřech projektech

KOMUNITNÍ PROJEKTY
INFRASTRUKTURA
INŽENÝRSTVÍ
VENKOVSKÉ BYDLENÍ

V projektu INFRASTRUKTURA Vám nabízíme
pro všechny druhy infrastrukturních projektů činnosti.

 • plánování a kalkulace
 • projektový záměr a žádost o dotaci
 • komunikace a marketing
 • uvedení do provozu a předání

Zkrášlete vlastní obec, pomozte vytvořit pracovní místa, usnadněte obyvatelům život
v oblastech

 • občanská infrastruktura
  náves, kulturní dům, obecní úřad, hasičská zbrojnice, hřiště, památná místa, hřbitov
 • výrobní infrastruktura
  potravinářská výroba, zemědělská výroba, lesní výroba, dřevovýroba, drobná výroba, stavební výrobky
 • technická infrastruktura
  vodovody, kanalizace, komunikace, chodníky, odvodnění

Kontaktujte nás, informujte se, napište nám svůj dotaz.

Smlouva s námi Vám zajistí, že stihnete Vaše nápady na budování realizovat v rámci běžného chodu obce a budete mít čas komunikovat s veřejností.