Inženýrství / Naše vize

Vizí naší společnosti
je přivádět na svět projekty, které jsou bezchybně připravené, projednané a prodiskutované s dotčenými orgány i osobami, jsou pravdivě zkalkulované, finančně zajištěné a řízené tak, aby splnily stanovené parametry kvality, nákladů a termínů.

Stavby jakéhokoliv druhu
(budovy, inženýrské sítě) vyžadují v určité formě kladné stanovisko nebo alespoň projednání s dotčenými a správními orgány státní správy.
Jen výjimečně je možno stavbu provádět bez oznámení, ale to jen v případech uvedených ve stavebním zákoně.

Projednávání obytných staveb
je tím jednodušším případem, protože parametry domů jsou omezeny jen platným územním plánem obce anebo požadavky nejbližších sousedů jako dotčených osob.

Infrastrukturní projekty
zvláště, pokud se jedná o liniové stavby, sice výrazně vylepšují životní podmínky v obci, ale také do nich výrazně zasahují, a proto je projednávání takových staveb komplikovanější.