Inženýrství / O projektu

Cílem naší práce v projektu INŽENÝRSTVÍ
je připravovat projekty tak, aby byly realisticky naplánované, projednané, se správně spočítanou cenou zhotovení stavby, kvalitně zdokumentované a vystavěné v odpovídající kvalitě.
Snažíme se, aby realizace projektů obec nezadlužila, případně její rozpočet zatížila ekonomicky únosným způsobem.

Jak postupujeme

Realistické naplánování stavby

  • celkové náklady včetně provozních
    (počet připojených obyvatel k novému vodovodu či kanalizaci ovlivní návratnost investice a cenu provozování)
  • položkový rozpočet
    (geologický průzkum za účelem zjištění těžitelnosti výkopku upřesní odhad ceny prací)
  • majetkové vztahy
    (stavba na pozemku majitele, jehož pobyt je několik let neznámý nedává příliš šancí, že dá včas svůj souhlas se stavbou) atd.

Projednání stavby
Dotčených orgánů je velké množství – od správců komunikací, vodovodů, plynovodů a datových kabelů přes správní orgány pro životní prostředí, výstavbu, dopravu a bezpečnost až po iniciativy všech možných zaměření a zájmů.
Znalost postoje všech zúčastněných stran umožňuje buď přesvědčit ostatní o svém návrhu stavby, nebo trasu částečně upravit, a přesto dosáhnout svého cíle.

Cena zhotovení stavby
Reálná cena, kterou lze vyčíslit jen z kvalitní projektové dokumentace, umožní předem zajistit odpovídající objem finančních prostředků, protože pokud se projekt mění během výstavby, stavba se prodražuje.

Jistě, i tady platí, že existují výjimky, ale ty skutečně potvrzují pravidlo.

Naším záměrem
je vytvářet projekty, které jsou společensky přínosné projekty, vytvářejí pracovní místa, jsou šetrné k životnímu prostředí a zlepšující životní podmínky obyvatel.

Budeme rádi, když se stanete našimi zákazníky a my budeme partnery při rozvoji vaší obce anebo města.