Inženýrství / Služby

Pomůžeme
Vám při plánování Vašeho záměru s přípravou, projednáním, marketingem, projektovou dokumentací, financováním i s uvedením do provozu.

Nabízíme
bohaté zkušenosti a dobré ceny služeb, které Vám umožní věnovat se správě obce a řídit činnosti jejího rozvoje naším prostřednictvím.

Umíme
Váš projekt uvést do života v nejkratší možné době.

Aktivity společnosti X Terra Group
spočívají na čtyřech projektech

KOMUNITNÍ PROJEKTY
INFRASTRUKTURA
INŽENÝRSTVÍ
VENKOVSKÉ BYDLENÍ

INŽENÝRSTVÍ

 • bezchybná příprava dokumentace záměru a řízení projektu
  splňte stanovené termíny, kvalitu a náklady
 • inženýrská činnost pro zpracování technické dokumentace
  mějte při rozhodování k dispozici projednaný a schválený projekt
 • vyřizování územních řízení a stavebních povolení
  uspořte svůj čas
 • zpracování technických příloh v žádosti o dotaci
  vyhněte se problémům při spolufinancování z dotace
 • vedení technického dozoru
  zajistěte za své peníze kvalitní stavbu včas

Kontaktujte nás, informujte se, napište nám svůj dotaz.

Smlouva s námi Vám zajistí, že stihnete Vaše nápady na budování realizovat v rámci běžného chodu obce a budete mít včas k dispozici všechny dokumenty a vyjádření.