Společenská odpovědnost

X Terra Group zohledňuje při svých každodenních aktivitách a rozhodováních ekonomické, sociální a ekologické potřeby všech, kterých se činnost firmy dotýká, a přispět tak k dlouhodobému a udržitelnému rozvoji naší společnosti a životního prostředí.

V rámci našich aktivit napomáháme celkovému rozvoji a růstu obcí, vytváření nových pracovních míst a zlepšování kvality života místních obyvatel.

Naše firma odmítá korupci.

Všechny naše projekty jsou prováděny transparentně s důrazem na spokojenost na obou stranách. Vždy se snažíme o korektní vztahy se všemi našimi dodavateli a odběrateli. Při vyhodnocování dokumentace v rámci přípravy stavby dbáme v první řadě na jejich kvalitu a na bezpečnost následných stavebních prací, které z přípravné dokumentace vycházejí.

Během naší činnosti se snažíme o šetrné zacházení s přírodními zdroji, využívání recyklovaných a recyklovatelných materiálů a zvažujeme a vyhodnocujeme možná environmentální rizika.

Ve smlouvách, které uzavíráme s klienty, se řídíme zásadami společenské odpovědnosti.