Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť v roce 2016

16. 02. 2016/  Plzeňský kraj přijímá žádosti o dotaci z programu Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť v roce 2016.

Cílem je poskytnutí podpory na vybudování a modernizaci sportovišť, která jsou ve vlastnictví Plzeňského kraje, obcí, škol a školských zařízení nebo spolků působících v oblasti tělovýchovy a sportu, přispět k vytvoření dostatečné nabídky moderních sportovních a tělovýchovných zařízení v Plzeňském kraji , podpora sportovních zařízení, která mají charakter obecních sportovišť, využívaných v dopoledních hodinách školami a školskými zařízeními, odpoledne a ve volných dnech sportovními oddíly a sportující veřejností.

Termín příjmu žádostí: 04.02.2016 – 29.02.2016

 

Komentáře nejsou povoleny.