Program rozvoje venkova

10. 05. 2016 / Od 3. května 2016 mohou země­dělci podá­vat žádosti o pod­poru z 2. kola Pro­gramu roz­voje ven­kova 2014–2020 (PRV).

Žádosti mohou zájemci podá­vat pouze pro­střed­nic­tvím Por­tálu far­máře od 3. do 23. května do 13,00 hodin

Dotace jsou zamě­řeny na mladé země­dělce, na pod­poru agro­tu­ris­tiky, na obnovu lesů po kala­mi­tách, tech­nické vyba­vení dře­voz­pra­cu­jí­cích pro­vo­zo­ven, na vývoj nových pro­duktů, postupů a tech­no­lo­gií v země­děl­ské výrobě.

Cel­ková výše pod­pory na dotace ve 2. kole PRV před­sta­vuje při­bližně 2,3 mili­ardy korun.

 

 

Komentáře nejsou povoleny.