PSOV PK 2016 — Integrované projekty

16. 02. 2016/ Dotace na pod­poru mik­ro­re­gi­onů Plzeň­ského kraje

Dotace je určena na poří­zení, tech­nické zhod­no­cení, sta­vební úpravy a opravy hmot­ného majetku mik­ro­re­gi­onu nebo jeho člen­ských obcí.

Pří­jem žádostí: 25.1.2016 — 22.2.2016

Opráv­nění žada­telé: Mik­ro­re­gi­ony se síd­lem na území Plzeň­ského kraje

Komentáře nejsou povoleny.