PSOV PK 2016 – Integrované projekty

16. 02. 2016/ Dotace na podporu mikroregionů Plzeňského kraje

Dotace je určena na pořízení, technické zhodnocení, stavební úpravy a opravy hmotného majetku mikroregionu nebo jeho členských obcí.

Příjem žádostí: 25.1.2016 – 22.2.2016

Oprávnění žadatelé: Mikroregiony se sídlem na území Plzeňského kraje

Komentáře nejsou povoleny.