PSOV PK 2016 – Projekty obcí

31. 01. 2016/ Dotace na podporu venkova – Plzeňský kraj

Dotace je určena  na pořízení, technické zhodnocení, stavební úpravy, rekonstrukce nebo opravy hmotného nemovitého majetku a technické infrastruktury obcí. Dotace je určena na akce investičního nebo neinvestičního charakteru např. v oblastech: místní komunikace, obecní budovy (obecní úřad, mateřská škola, kulturní dům, hasičská zbrojnice atd.), chodníky, dětská hřiště, sportoviště, veřejný rozhlas, veřejné osvětlení, požární nádrže, sakrální stavby, veřejná prostranství.

Termín příjmu žádostí: 25.1.2016 – 22.2.2016

Oprávnění žadatelé: Obce Plzeňského kraje s počtem obyvatel do 1500, ostatní obce pro svou místní část do 500 obyvatel a obce oceněné v soutěžích Vesnice PK roku 2015 a O nejlepší kroniku PK 2015 bez ohledu na počet obyvatel

Komentáře nejsou povoleny.