PSOV PK 2016 — Územní plány

16. 02. 2016/ Dotace inves­tič­ního cha­rak­teru na zpra­co­vání návrhu územ­ního plánu.

Ter­mín pří­jmu žádostí: 25.1.2016 — 22.2.2016

Žada­telé: Obce Plzeň­ského kraje s počtem oby­va­tel do 2000

 

Komentáře nejsou povoleny.