Venkovské bydlení / Naše vize

Objekty pro bydlení
představují nejběžnější druh staveb na venkově. Vzhledem k charakteru sídel a malému počtu obyvatel je při tvorbě územního plánu velká pozornost kladena na parametry stavebních parcel (velikost parcel, sklon střech domů, zastavěnost), aby byl charakter sídla zachován.
Zcela protichůdné hledisko vyvolává ekonomická stránka bydlení – co největší zastavěná plocha pozemku za co nejnižší cenu.

Stále diskutované téma
představuje přistěhování nových obyvatel do obce – věc, která je ve městě mnohem méně
citlivá. Přesto venkovské bydlení má svoje místo ve společnosti:

1. nárůst obyvatel je přirozená součást života obce

2. každý nový obyvatel obohatí život vesnice

3. svoboda pobytu je jedna ze základních občanských svobod

Moderní vesnice
odpovídající dnešním standardům dnešního života, musí se citlivě přizpůsobit modernímu světu.

Vizí naší společnosti
je formou projektů umožnit lidem důstojné a plnohodnotné bydlení na venkově a integraci do života obce.