Venkovské bydlení / Služby

Pomůžeme
Vám při plánování Vašeho záměru venkovského bydlení s přípravou, projednáním, marketingem, projektovou dokumentací, financováním i s uvedením do provozu.
Nabízíme bohaté zkušenosti a dobré ceny služeb. Umíme Váš projekt uvést do života v nejkratší možné době.

Aktivity společnosti X Terra Group
spočívají na čtyřech projektech

KOMUNITNÍ PROJEKTY
INFRASTRUKTURA
INŽENÝRSTVÍ
VENKOVSKÉ BYDLENÍ

VENKOVSKÉ BYDLENÍ

 • bezchybná příprava dokumentace projektů ZTV a bydlení na venkově,
  kalkulace, finanční zajištění, řízení projektu pro splnění stanovených parametrů kvality, nákladů a termínů
 • zřizování stavebních parcel pro venkovské bydlení
 • příprava staveb technických sítí a komunikace pro obytné stavby
 • výběrová řízení a spolufinancování z dotací
  uspořte maximum finančních prostředků a času
 • pomoc při financování stavby z Programu podpory bydlení
  využijte národní dotace
 • zřízení druhého bydlení na venkově
  bydlete kvalitně v čistém prostředí

Kontaktujte nás, informujte se, napište nám svůj dotaz.

Smlouva s námi Vám zajistí, že uskutečníte Váš stavební záměr na venkově a současně umožníte klidné a důstojné bydlení na venkově při plnohodnotné integraci do života obce.