Výzva OPŽP – odstranění starých ekologických zátěží

01. 04. 2016 /  Příjem žádostí do 36. výzvy OPŽPPrioritní osa 3 –Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, Specifický cíl 3.4 probíhá od 01.04.2016 do 30.06.2016.

Podporované aktivity:

  • inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit kontaminovaných míst podle závažnosti,
  • realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýz rizik,
  • sanace vážně kontaminovaných lokalit.

Celková alokace: 600 000 000 Kč.

 

Komentáře nejsou povoleny.