Schválení nového stavebního zákona slibuje efektivnější vyřízení stavebního povolení

Ve středu 26. května 2021 schválili poslanci přijetí nového stavebního zákona. Zpráva na webu Ministerstva pro místní rozvoj slibuje rychlejší a pohodlnější vyřizování stavebního povolení díky digitalizaci, zavedením lhůt tam, kde nebyly, a mechanismy pro jejich dodržování úřady dotčenými orgány. S novým stavebním zákonem bude navíc stavebník potřebovat pouze jedno povolení jediného stavebního úřadu, které bude …

Schválení nového stavebního zákona slibuje efektivnější vyřízení stavebního povolení Pokračovat ve čtení »

Dotace na obnovu venkova Plzeňského kraje v roce 2017

Obce Plzeňského kraje, které potřebují opravit anebo rekonstruovat občanskou infrastrukturu, mají právě v únorových a březnových týdnech roku 2017 možnost požádat o finanční podporu Plzeňský kraj. Výsledkem může být opravená a modernizovaná fasáda obecní budovy anebo třeba autobusová zastávka, pořízená v obci Lestkov (na obrázku) z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje.   Nabídka …

Dotace na obnovu venkova Plzeňského kraje v roce 2017 Pokračovat ve čtení »

Program rozvoje venkova

10. 05. 2016 / Od 3. května 2016 mohou zemědělci podávat žádosti o podporu z 2. kola Programu rozvoje venkova 2014-2020 (PRV). Žádosti mohou zájemci podávat pouze prostřednictvím Portálu farmáře od 3. do 23. května do 13,00 hodin Dotace jsou zaměřeny na mladé zemědělce, na podporu agroturistiky, na obnovu lesů po kalamitách, technické vybavení dřevozpracujících provozoven, na vývoj nových …

Program rozvoje venkova Pokračovat ve čtení »

OPŽP – Ochrana a péče o přírodu a krajinu

01. 04. 2016 / V rámci  OPŽP probíhá příjem žádostí do 30. výzvy, Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, Specifický cíl: 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech. Žádosti je možné podávat od  30.3.2016 do 31.05.2016. Typy podporovaných projektů a aktivit Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. Podporovaná opatření: Zakládání / obnova funkčně …

OPŽP – Ochrana a péče o přírodu a krajinu Pokračovat ve čtení »

Výzva OPŽP – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

01. 04. 2016 / V rámci programu OPŽP je vyhlášena výzva č. 35 Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní , Specifický cíl: 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření. Příjem žádostí od 1.3.2016 do 31.5.2016. Celková alokace: 350 000 000 Kč. Typy podporovaných projektů a aktivit Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových …

Výzva OPŽP – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní Pokračovat ve čtení »

Výzva OPŽP – odstranění starých ekologických zátěží

01. 04. 2016 /  Příjem žádostí do 36. výzvy OPŽP, Prioritní osa 3 –Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, Specifický cíl 3.4 probíhá od 01.04.2016 do 30.06.2016. Podporované aktivity: inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit kontaminovaných míst podle závažnosti, realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýz rizik, sanace vážně kontaminovaných lokalit. Celková alokace: 600 …

Výzva OPŽP – odstranění starých ekologických zátěží Pokračovat ve čtení »

Připravované dotace Plzeňského kraje

16. 02. 2016/ Přehled připravovaných dotací Plzeňského kraje: Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2016                 (7.3.2016 – 1.4.2016) Příspěvek na nákup nové cisternové automobilové stříkačky Příspěvek na opravy menšího rozsahu u cisternové automobilové stříkačky nebo rychlého zásahového automobilu Příspěvek na opravy cisternové automobilové …

Připravované dotace Plzeňského kraje Pokračovat ve čtení »

Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť v roce 2016

16. 02. 2016/  Plzeňský kraj přijímá žádosti o dotaci z programu Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť v roce 2016. Cílem je poskytnutí podpory na vybudování a modernizaci sportovišť, která jsou ve vlastnictví Plzeňského kraje, obcí, škol a školských zařízení nebo spolků působících v oblasti tělovýchovy a sportu, přispět k vytvoření dostatečné nabídky moderních sportovních a tělovýchovných …

Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť v roce 2016 Pokračovat ve čtení »

Bezpečné branky 2016

16. 02. 2016/ Plzeňský kraj vyhlásil výzvu k podání žádostí do programu Bezpečné branky 2016. Cílem programu je zvýšit bezpečnost dětí na fotbalových hřištích a ostatních sportovištích v Plzeňském kraji instalací bezpečných branek. Termín příjmu žádostí: 4.2.2016 – 22.2.2016      

Top