Kontakt

Sídlo spo­leč­nosti
X Terra Group s.r.o.
ulice L. B. Schne­i­dera 569/3 (u nemoc­nice)
370 01 České Budě­jo­vice
tel. 380 727 412IČ 251 64 775
Jed­na­tel spo­leč­nosti
Ing. Vla­di­slav Mali­nov­ský
gsm 607 818 805
e-mail v.malinovsky@xterragroup.cz

Pra­covní doba

po – pá 9 – 17 h

Kon­zul­tační hodiny
út 9 – 11 h 13 – 15 h
čt 9 – 11 h 13 – 15 h
Jiný ter­mín lze sta­no­vit
po před­chozí domluvě.