Výzvy

Program rozvoje venkova

10. 05. 2016 / Od 3. května 2016 mohou zemědělci podávat žádosti o podporu z 2. kola Programu rozvoje venkova 2014-2020 (PRV).

Žádosti mohou zájemci podávat pouze … ››

OPŽP – Ochrana a péče o přírodu a krajinu

01. 04. 2016 / V rámci  OPŽP probíhá příjem žádostí do 30. výzvy, Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, Specifický cíl: 4.4… ››

Výzva OPŽP – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

01. 04. 2016 / V rámci programu OPŽP je vyhlášena výzva č. 35 Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní , Specifický cíl: 1.4 – Podpořit… ››

Výzva OPŽP – odstranění starých ekologických zátěží

01. 04. 2016 /  Příjem žádostí do 36. výzvy OPŽP, Prioritní osa 3 –Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, Specifický cíl 3.4 probíhá od … ››

PSOV PK 2016 – Územní plány

16. 02. 2016/ Dotace investičního charakteru na zpracování návrhu územního plánu.

Termín příjmu žádostí: 25.1.2016 – 22.2.2016

Žadatelé: Obce Plzeňského kraje s počtem obyvatel do 2000

 

Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť v roce 2016

16. 02. 2016/  Plzeňský kraj přijímá žádosti o dotaci z programu Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť v roce 2016.

Cílem je poskytnutí podpory na vybudování… ››

PSOV PK 2016 – Integrované projekty

16. 02. 2016/ Dotace na podporu mikroregionů Plzeňského kraje

Dotace je určena na pořízení, technické zhodnocení, stavební úpravy a opravy hmotného majetku mikroregionu nebo jeho členských obcí.

Příjem žádostí:… ››

PSOV PK 2016 – Projekty obcí

31. 01. 2016/ Dotace na podporu venkova – Plzeňský kraj

Dotace je určena  na pořízení, technické zhodnocení, stavební úpravy, rekonstrukce nebo opravy hmotného nemovitého majetku a technické infrastruktury… ››