OPŽP

OPŽP – Ochrana a péče o přírodu a krajinu

01. 04. 2016 / V rámci  OPŽP probíhá příjem žádostí do 30. výzvy, Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, Specifický cíl: 4.4… ››

Výzva OPŽP – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

01. 04. 2016 / V rámci programu OPŽP je vyhlášena výzva č. 35 Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní , Specifický cíl: 1.4 – Podpořit… ››

Výzva OPŽP – odstranění starých ekologických zátěží

01. 04. 2016 /  Příjem žádostí do 36. výzvy OPŽP, Prioritní osa 3 –Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, Specifický cíl 3.4 probíhá od … ››